V článku se dozvíte k čemu slouží návratnost investice. Popíšemi si také jak se návratnost investice vlatně počítá.

Návratnost investice = ROI

Návratnost investice se v anglickém jazyce označuje známou zkratkou ROI ( z anglického Return On Investment). Díky návratnosti investic si můžeme jednodušše spočítat, jak byla výhodná naše investice. Lze to aplikovat na všechny druhy investic. Ve většině případů se používá aritmetická návratnost investice.

Jak vypočítat správně návratnost investice ?

Ukážeme si na příkladu jak se má správně počítat návratnost investice.

Návratnost investice = ((čistý zisk z investice – investice na začátku)/ investice na začátku) * 100

Výsledek nám vyjde v procentech (%). Hned tedy vidíme jak byla investice výhodná či nevýhodná

Ukázkový výpočet návratnosti investice
Vstupní údaje:
čistý zisk z investice: 1 200 000 Kč
investice na začátku: 1 000 000 Kč

Samotný výpočet:
Návratnost investice = ((1 200 000 Kč – 1 000 000 Kč)/ 1 000 000 Kč) * 100
Návratnost investice = 20 %

V tomto případě se tedy jednalo oh odně výnosnou investici. A takhle si můžete spočítat každou vaší investici.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.