V článku se dozvíte k čemu slouží návratnost investice. Popíšemi si také jak se návratnost investice vlatně počítá.